.

Nieuws

SpreekAtelier goes online

20-03-2020


Logopedie via internet ook wel TELELOGOPEDIE genoemd, is zeker in deze tijden wel zo handig. 
De cliënt en de logopedist hoeven de deur niet meer uit. En je zit veel minder vast aan traditionele therapietijden. 

Telelogopedie werkt eigenlijk op dezelfde manier als traditionele logopedie. Alleen bij online logopedie zien en horen de cliënt en de logopedist elkaar via het beeldscherm van de computer of tablet. Dit kan in principe voor bijna alle logopedische problemen. 
Oefeningen kunnen online worden gedeeld via de mail en in de online therapiesessie direct op het beeldscherm. 

Acute prelogopedische problemen kunnen aan huis voortgang krijgen binnen de huidige mogelijkheden en met strikte inachtneming van het beleid van het RIVM.

Wij wensen iedereen extra sterkte toe in deze periode!

Team SpreekAtelier
Gerda, Marijke, Simone en Naomi

Bijscholingen 2019

27-08-2019

SPREEKATELIER schoolt bij...

- TOS-update:

Sinds januari 2018 werken wij onder andere met de Richtlijn Taalontwikkelingsstoornissen. Deze richtlijn helpt ons doelmatig te werken bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Naar aanleiding van deze richtlijn hebben wij de bijscholing 'TOS-update' gevolgd.

 - Eet-en drinkproblemen bij kinderen:

Samenwerking met experts, ouders en verzorgers is van groot belang bij kinderen met eet- en drinkproblemen.
Tijdens deze bijscholing worden er diverse gastlessen gegeven door meerdere disciplines om zo handvatten te krijgen voor het opzetten en uitvoeren van de logopedische begeleiding. Onderwerpen die aan bod komen zijn oa: de overgang sondevoeding naar orale voeding, eet- en drinkproblemen bij specifieke ziektebeelden en diagnostiek en behandeling van speekselverlies.

- Anders kijken naar horen:

Hier wordt ingegaan op het auditieve systeem en alle facetten ervan in het alledaagse functioneren. Onderscheid leren maken tussen fysiologische hoorproblemen en auditieve verwerkingsproblemen.