.

Nieuws

Ons STEMberoep is zo mooi!

17-10-2022

Als stemlogopedisten blijven wij ons graag bijscholen en verder ontwikkelen!

Binnenkort nemen wij met veel leergierigheid deel aan de cursus 'Buteyko principes binnen de logopedische begeleiding bij cliënten met adem gerelateerde problemen'. 

Ook is een van onze stemlogopedisten lid geworden van de Stemkring Eindhoven. Dit om geïnspireerd te worden door fijne, gelijkgeSTEMde collega's. 

 

PREVERBALE LOGOPEDIE Zaltbommel en Son en Breugel

01-08-2022

NIEUWS

Preverbale logopedie (mogelijk aan huis!) en bij het Dommelhuis Kerkplein 5  5691 BB te Son en Breugel

STEMTRAINING bij het Dommelhuis te Son en Breugel

30-07-2022

SpreekAtelier heeft per 5 september een mooie muziekruimte tot haar beschikking in het nieuwe Dommelhuis te Son en Breugel   Kerkplein 5  5691 BB Son en Breugel

Stemproblemen kunnen een enorme impact hebben op de algehele communicatie.
Ook op het beroep dat wordt uitgeoefend zoals leraar zijn of acteur, op het plezier van een hobby zoals koorzang of acteren, of op het besluit een bepaalde studie wel of niet aan te gaan of te vervolgen. Dat stemprobleem en de gevolgen ervan ziet men niet zo snel aan de buitenkant.

Stemproblemen die wij bij SpreekAtelier tegenkomen:

  • Een brokgevoel in de keel (een globusgevoel).
  • Een regelmatig terugkerende hese of schorre stem tijdens het spreken en/of zingen.
  • Moe worden van het spreken of geen zin meer hebben om zich verbaal te uiten.
  • Onvoldoende controle over de eigen stem / spreektechniek, wegvallen van de stem.
  • Knobbeltjes / poliepen op de stemplooien.
  • Een benodigde pre- of postoperatieve begeleiding bij operaties aan de stembanden t.b.v. een bevredigend resultaat.

 

Binnen de stemtherapie en stemtraining wordt er gewerkt vanuit verschillende zienswijzen, benaderingen en methodieken. Dat kan een klankgeoriënteerde benadering zijn, maar ook een zeer fysieke benadering of een visueel ondersteunde begeleiding.  Voorop staat dat de eigen ervaring van de cliënt  kort, direct en leerzaam is, in het huidige moment en met zicht op zelfsturende preventie, training en transfer naar de buitenwereld.

In bepaalde gevallen adviseren wij een intensieve samenwerking met de KNO arts of andere experts. Denk daarbij bijvoorbeeld aan te ver ontwikkelde stembandknobbeltjes of te veel last van maagzuur.

 

BIJSCHOLINGEN 2022

25-01-2022

Voor 2022 staan de volgende bijscholingen al gepland:

4-daagse cursus 'Lichaamsbewustzijn als tool voor professionals in de zorg'
Voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, podotherapeuten en psychologen

Basiscursus Infant Mental Health
Werken en denken vanuit de Infant Mental Health, een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de hulpverleners én het netwerk hierom heen. Het didactisch klimaat voor professionals is inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn dan ook belangrijke kernwaarden die terugkomen in het scholingsaanbod van IMH Nederland.

Verdiepingscursus zuigelingen 
De cursus gaat in op de logopedische interventie (diagnostiek en behandeling) bij zuigelingen tot en met een leeftijd van 3 maanden.

SpreekAtelier goes online

20-03-2020


Logopedie via internet ook wel TELELOGOPEDIE genoemd, is zeker in deze tijden wel zo handig. 
De cliënt en de logopedist hoeven de deur niet meer uit. En je zit veel minder vast aan traditionele therapietijden. 

Telelogopedie werkt eigenlijk op dezelfde manier als traditionele logopedie. Alleen bij online logopedie zien en horen de cliënt en de logopedist elkaar via het beeldscherm van de computer of tablet. Dit kan in principe voor bijna alle logopedische problemen. 
Oefeningen kunnen online worden gedeeld via de mail en in de online therapiesessie direct op het beeldscherm. 

Acute prelogopedische problemen kunnen aan huis voortgang krijgen binnen de huidige mogelijkheden en met strikte inachtneming van het beleid van het RIVM.

Wij wensen iedereen extra sterkte toe in deze periode!

Team SpreekAtelier
Gerda, Marijke, Simone en Naomi