.

Nieuws

Bijscholingen 2019

27-08-2019

SPREEKATELIER schoolt bij...

- TOS-update:

Sinds januari 2018 werken wij onder andere met de Richtlijn Taalontwikkelingsstoornissen. Deze richtlijn helpt ons doelmatig te werken bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Naar aanleiding van deze richtlijn hebben wij de bijscholing 'TOS-update' gevolgd.

 - Eet-en drinkproblemen bij kinderen:

Samenwerking met experts, ouders en verzorgers is van groot belang bij kinderen met eet- en drinkproblemen.
Tijdens deze bijscholing worden er diverse gastlessen gegeven door meerdere disciplines om zo handvatten te krijgen voor het opzetten en uitvoeren van de logopedische begeleiding. Onderwerpen die aan bod komen zijn oa: de overgang sondevoeding naar orale voeding, eet- en drinkproblemen bij specifieke ziektebeelden en diagnostiek en behandeling van speekselverlies.

- Anders kijken naar horen:

Hier wordt ingegaan op het auditieve systeem en alle facetten ervan in het alledaagse functioneren. Onderscheid leren maken tussen fysiologische hoorproblemen en auditieve verwerkingsproblemen.