Nieuws

Bijscholingen 2019

 

Voor meer uitleg:
- Manuele technieken binnen de stemtherapie: Veel stem- en /of keelklachten gaan gepaard met te veel spanning in de spieren in en rondom het strottenhoofd (de larynx). Speciale manuele technieken zijn goed toepasbaar voor dit gebied om een te veel aan spanning in deze spieren te herkennen en te verminderen of op te heffen. Dit wordt manuele larynx facilitatie genoemd. Deze methode is zowel diagnostisch als therapeutisch toe te passen. Door stretchen van gespannen spieren wordt ontspanning bereikt, waardoor stemoefeningen sneller zullen aanslaan. Deze therapie kan op zichzelfstaand toegepast worden of als onderdeel binnen de behandeling van stemklachten, globusgevoelens (het gevoel dat er iets in de hals/keel zit) en slikklachten.


-Metataal: Multimodale en metalinguistische taaltherapie voor oudere kinderen met TOS: Er wordt vaak gedacht dat therapie bij oudere kinderen met TOS niet meer effectief zou zijn. De internationale literatuur en effectstudies naar het recent ontwikkelde programma MetaTaal spreken deze aanname tegen. Bij oudere kinderen met TOS is zeker nog resultaat te behalen via een metalinguïstische aanpak. Daarbij leren kinderen grammaticale regels expliciet met behulp van visuele ondersteuning.
-Om een beeld te krijgen, een casus rondom prelogopedische problemen: ‘Izmir (8 maanden) huilt in haar bedje. Het is elf uur ‘s avonds. Moeder heeft haar om half acht naar bed gebracht. Izmir heeft het naar haar zin gehad in haar badje, maar tijdens het aankleden begint ze te huilen. Het lukte moeder om haar te troosten, maar daarna weigerde Izmir de fles. Moeder maakt zich zorgen omdat Izmir de laatste weken steeds minder gaat eten en drinken. De consultatiebureau-arts maakt zich ongerust omdat Izmir gewicht begint te verliezen.’

 

28-03-2019
Vertel eens...