Nieuws

BIJSCHOLINGEN 2022

Voor 2022 staan de volgende bijscholingen al gepland:

4-daagse cursus 'Lichaamsbewustzijn als tool voor professionals in de zorg'
Voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, podotherapeuten en psychologen

Basiscursus Infant Mental Health
Werken en denken vanuit de Infant Mental Health, een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de hulpverleners én het netwerk hierom heen. Het didactisch klimaat voor professionals is inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn dan ook belangrijke kernwaarden die terugkomen in het scholingsaanbod van IMH Nederland.

Verdiepingscursus zuigelingen 
De cursus gaat in op de logopedische interventie (diagnostiek en behandeling) bij zuigelingen tot en met een leeftijd van 3 maanden.

25-01-2022