Nieuws

Ons STEMberoep is zo mooi!

Als stemlogopedisten blijven wij ons graag bijscholen en verder ontwikkelen!

Binnenkort nemen wij met veel leergierigheid deel aan de cursus 'Buteyko principes binnen de logopedische begeleiding bij cliënten met adem gerelateerde problemen'. 

Ook is een van onze stemlogopedisten lid geworden van de 'Stemkring Eindhoven'. Dit om geïnspireerd te worden door fijne, gelijkgeSTEMde collega's. 

17-10-2022
Strottenhoofd in het groen