Nieuws

STEMTRAINING bij het Dommelhuis te Son en Breugel

SpreekAtelier heeft per 5 september een mooie muziekruimte tot haar beschikking in het nieuwe Dommelhuis te Son. 

Stemproblemen kunnen een enorme impact hebben op de algehele communicatie.
Ook op het beroep dat wordt uitgeoefend zoals leraar zijn of acteur, op het plezier van een hobby zoals koorzang of acteren, of op het besluit een bepaalde studie wel of niet aan te gaan of te vervolgen. Dat stemprobleem en de gevolgen ervan ziet men niet zo snel aan de buitenkant.

Stemproblemen die wij bij SpreekAtelier tegenkomen:

  • Een brokgevoel in de keel (een globusgevoel).
  • Een regelmatig terugkerende hese of schorre stem tijdens het spreken en/of zingen.
  • Moe worden van het spreken of geen zin meer hebben om zich verbaal te uiten.
  • Onvoldoende controle over de eigen stem / spreektechniek, wegvallen van de stem.
  • Knobbeltjes / poliepen op de stemplooien.
  • Een benodigde pre- of postoperatieve begeleiding bij operaties aan de stembanden t.b.v. een bevredigend resultaat.

Binnen de stemtherapie en stemtraining wordt er gewerkt vanuit verschillende zienswijzen, benaderingen en methodieken. Dat kan een klankgeoriënteerde benadering zijn, maar ook een zeer fysieke benadering of een visueel ondersteunde begeleiding.  Voorop staat dat de eigen ervaring van de cliënt  kort, direct en leerzaam is, in het huidige moment en met zicht op zelfsturende preventie, training en transfer naar de buitenwereld.

30-07-2022
Stemklachten?