Nieuws

SpreekAtelier goes online


Logopedie via internet ook wel TELELOGOPEDIE genoemd, is zeker in deze tijden wel zo handig. 
De cliënt en de logopedist hoeven de deur niet meer uit. En je zit veel minder vast aan traditionele therapietijden. 

Telelogopedie werkt eigenlijk op dezelfde manier als traditionele logopedie. Alleen bij online logopedie zien en horen de cliënt en de logopedist elkaar via het beeldscherm van de computer of tablet. Dit kan in principe voor bijna alle logopedische problemen. 
Oefeningen kunnen online worden gedeeld via de mail en in de online therapiesessie direct op het beeldscherm. 

Acute prelogopedische problemen kunnen aan huis voortgang krijgen binnen de huidige mogelijkheden en met strikte inachtneming van het beleid van het RIVM.

Wij wensen iedereen extra sterkte toe in deze periode!

Team SpreekAtelier
Gerda, Marijke, Simone en Naomi

20-03-2020